Usługi badawcze

Elektroniczne systemy sterowania

Katedra Systemów Sterowania i Elektroniki

OFERTA BADAWCZA

Opracowanie dokumentacji do dowodów bezpieczeństwa dla komputerowych systemów sterowania

Projektowanie systemów cyfrowych z wykorzystaniem logiki programowalnej (FPGA) i mikroprocesorów

Projektowanie interfejsów diagnostycznych do systemów sterowania

Rys. 1. Widok wybranych stanowisk badawczych komputerowych urządzeń srk firmy Bombardier Transportation ZWUS Polska w Laboratorium Systemów Sterowania Ruchem Kolejowym

OFERTA SZKOLENIOWA

Szkolenia z zakresu metod zapewnienia bezpieczeństwa systemów sterowania

Oprogramowanie interfejsów cyfrowych

Zasady i metody zapewnienia bezpieczeństwa w komputerowych systemach sterowania

Rys. 2. Wybrane stanowiska laboratoryjne do badania systemów i urządzeń srk stosowanych w kolejnictwie polskim

WYPOSAŻENIE

Oprogramowanie do symulacji układów elektronicznych i projektowania obwodów drukowanych – PROTEUS

Oprogramowanie do projektowania obwodów drukowanych – Eagle

Stanowisko do wykonywania prototypów PCB

Drukarki 3D – MakerBot Z18 i Z2X

PRZYKŁADY PRAC DLA PRZEMYSŁU

Konstrukcja bramkowego wykrywacza metali – projekt celowy realizowany w OBR Prebot

Konstrukcja automatycznego czytnika kart tachografowych

Oprogramowanie sterownika decyzyjnego do systemu automatycznej sygnalizacji przejazdowej SZP-1

Mikroprocesorowy sterownik sygnalizatora drogowego zbudowanego na diodach LED

Kontakt:
dr hab. inż. Mieczysław Kornaszewski, prof. UTH Rad.
m.kornaszewski@uthrad.pl