Usługi badawcze

Systemy sterowania ruchem kolejowym

Katedra Systemów Sterowania i Elektroniki

OFERTA BADAWCZA

Przeprowadzenia badań techniczno-funkcjonalnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym w oparciu o istniejącą bazę laboratoryjno-badawczą

Rys. 1. Widok wybranych stanowisk badawczych komputerowych urządzeń srk firmy Bombardier Transportation ZWUS Polska w Laboratorium Systemów Sterowania Ruchem Kolejowym

OFERTA SZKOLENIOWA

Jako jeden z niewielu Wydziałów uczelni technicznych w Polsce Katedra Systemów Sterowania w Transporcie zajmuje się w sposób szczegółowy tematyką sterowania ruchem kolejowym i posiada duże zaplecze badawcze. Możemy podjąć się szkolenia pracowników branży kolejowej, np. dyżurnych ruchu i innych pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu kolejowego (np. wyrobienie odpowiednich zdolności manualnych i psychofizycznych). Przeszkolenie pracowników bez konsekwencji w warunkach laboratoryjnych, weryfikacja zachowań w trudnych sytuacjach, to lepsze przygotowanie do pracy na kolei.

Rys. 2. Wybrane stanowiska laboratoryjne do badania systemów i urządzeń srk stosowanych w kolejnictwie polskim

WYPOSAŻENIE

Katedra Systemów Sterowania w Transporcie dzięki współpracy z firmami branży kolejowej wzbogaciła swoją bazę laboratoryjno-badawczą o nowoczesne i unikalne w skali europejskiej stanowiska przeznaczone do badania techniczno-funkcjonalnego istotnych systemów i urządzeń sterowania ruchem kolejowym stosowanych obecnie na wdrażanych lub modernizowanych liniach kolejowych w Polsce.  

Laboratorium Komputerowych Systemów Sterowania Ruchem Kolejowym z modelami następujących systemów i urządzeń srk firmy Bombardier Transportation (ZWUS) Polska S.A. Katowice (sala 112):

 • Komputerowy system urządzeń stacyjnych typu EbiLock 950 ze sterownikami obiektowymi STC,
 • Stanowisko dyżurnego ruchu z komputerowym systemem EbiScreen 2,
 • Komputerowa dwukierunkowa blokada liniowa typu SHL-12,
 • Komputerowa samoczynna sygnalizacja przejazdowa typu SPA-5,
 • Licznikowy system stwierdzania niezajętości odcinków typu SOL-21,
 • Napęd zwrotnicowy typu EAA-5,
 • Sygnalizator 5-komorowy typu EHA-22,
 • Sygnalizator drogowy typu EHZ-7,
 • Sygnalizator ostrzegawczy maszynisty typu EHZ-5.

Laboratorium Komputerowych Systemów Sterowania Ruchem Kolejowym z modelami nowoczesnych systemów srk firmy Scheidt & Bachmann Polska Sp. z o.o (sala 113):

 • Urządzenie zabezpieczające przejazd kolejowy kat. A, B, C typu BUES 2000,
 • System nastawczy ZSB 2000,
 • Urządzenie Zdalnej Kontroli – Pulpit BUES/ZSB do sterowania urządzeniami samoczynnej sygnalizacji przejazdowej BUES 2000 dla dyżurnego ruchu,
 • Sygnalizator drogowy LED typu SYG/RYB/SBP/01 produkcji Scheidt & Bachmann GmbH,
 • Sygnalizator kolejowy diodowy.

Laboratorium Elementów i Układów Sterowania Ruchem Kolejowym z modelami systemów srk Zakładów Automatyki KOMBUD S.A. (sala 107):

 • Licznikowy system kontroli niezajętości typu SKZR,
 • Samoczynna sygnalizacja przejazdowa typu RASP-4Ft.

Kontakt:
dr hab. inż. Mieczysław Kornaszewski, prof. UTH Rad.
m.kornaszewski@uthrad.pl