Usługi badawcze

Szkolenia i badania

Katedra Automatyzacji Procesów i Logistyki

SZKOLENIA

Zarządzanie projektami

Wiedza i doświadczenie:

Szkolenie specjalistyczne „MENADŻER PROJEKTÓW” prowadzone przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Studia podyplomowe o profilu menadżerskim z zakresu zarządzania
i ewaluacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Staż naukowy w Wydziale Zarządzania Realizacja RPO WM
w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Funduszy Unijnych
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
w Warszawie

Ekspert NCBiR oceniający wnioski w dziedzinie nauk społecznych

Desing thinking jako koncepcja pobudzania innowacji – co to jest desing thinking i dlaczego jest takie popularne

Wiedza i doświadczenie:

Autor kursu e-learningowego Desing Thinking jako koncepcja pobudzania innowacji na platformie NAVOICA

BADANIA

Analiza przemieszczeń i preferencji komunikacyjnych

Zrealizowane przedsięwzięcia:

Udział w projekcie „Analiza przemieszczeń i preferencji komunikacyjnych na obszarze ROF” – zlecenie w ramach projektu „Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego [ROF

Badanie potrzeb i preferencji przedsiębiorców

Zrealizowane przedsięwzięcia:

Badanie potrzeb firm z sektora BPO/SSC w Radomiu – udział w badaniu

Opinie o innowacyjności

Realizowane przedsięwzięcia:

Ekspert NCBiR oceniający wnioski w dziedzinie nauk społecznych

Kontakt:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik
z.lukasik@uthrad.pl