Usługi badawcze

Badania naukowe realizowane są na poszczególnych Wydziałach Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w ramach działalności statutowej, projektowej programów krajowych i międzynarodowych oraz prac badawczo-rozwojowych i usługowych zlecanych przez jednostki zewnętrzne.