Usługi badawcze

Oferta badawczych

Mechanika,
konstrukcja,
wytrzymałość

Zagadnienia technologiczne w budowie maszyn

Wielokryterialne badania części maszyn i materiałów

Hydrauliczne układy napędowe, reologia cieczy roboczych

Silniki i pojazdy samochodowe

Lakiernicze powłoki ochronne

Energetyka i urządzenia grzewcze

Diagnostyka techniczna i analiza danych

Podstawy pneumatyki i elektropneumatyki

Jakość energii i instalacje elektryczne

Inżynieria
ruchu

Szkolenia
i badania

Efektywność energetyczna, diagnostyki i odnawialnych źródeł energii

Systemy
sterowania ruchem kolejowym

Elektroniczne
systemy
sterowania