Usługi badawcze

Finansowanie prac badawczych

Badania i rozwój

Wieloletnie doświadczenie naszych pracowników w planowaniu, pozyskiwaniu i prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych to możliwość zaproponowania optymalnego rozwiązania problemu technicznego wraz z ofertą sposobu finansowania prac.

question mark, important, sign

Pomoc w wyborze programu

Na podstawie informacji o planowanym przedsięwzięciu badawczym przedstawiamy możliwości dostępnych programów pomocowych oraz warunki i możliwości otrzymania dotacji we współpracy z UTH Radom

Przygotowanie wniosków aplikacyjnych

Pomagamy w opracowaniu wniosku o dofinansowanie oraz niezbędnych w danym konkursie opisów merytorycznych, w tym m.in. opisy i harmonogram prowadzonych prac badawczo-rozwojowych, kamienie milowe, ocena ryzyka.