Usługi badawcze

Diagnostyka techniczna i analiza danych

OFERTA BADAWCZA

Modelowanie i symulacja układów dynamicznych (elektrycznych, mechanicznych), sygnałów elektrycznych, drganiowych.

Pomiary i analiza sygnałów dynamicznych (elektrycznych, wibroakustycznych, ciśnienia).

Zbieranie danych przy użyciu Internetu Rzeczy – Internet of Things (IoT).

Analiza danych przemysłowych z zastosowaniem metod uczenia maszynowego – Machine Learning & Big Data.

WYPOSAŻENIE

Karty pomiarowe, karty pomiarowo-sterujące (dSpace DS1104, Raspberry PI), oprogramowanie: Matlab, LabView, R, Python.

PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH PRAC

System aktywnej redukcji drgań w helikopterze – modelowanie i symulacja (Airbus Helicopters).

Pomiary, analiza drgań oraz diagnozowanie uszkodzeń maszyn wirujących (reduktory, sprężarki, pompy, dmuchawy, młyny cementu).

Pomiary i analiza sygnałów elektrycznych w pojazdach, w tym sygnałów szybkozmiennych jak sygnały wtrysku, zapłonu. Diagnozowanie uszkodzeń części mechanicznych pojazdu na podstawie analizy drgań.

Diagnozowanie uszkodzeń przekładni zębatej przy użyciu metod uczenia maszynowego.

Modelowanie i symulacja cykli jezdnych pojazdów WLTC. Optymalizacja cykli jezdnych pojazdów z napędem elektrycznym oraz hybrydowym.

Analiza modelu kierowcy na podstawie danych z czujników samochodowych przy użyciu metod uczenia maszynowego.

Zbieranie danych z sieci CAN samochodu przy użyciu IoT oraz analiza danych w chmurze.

Kontakt:
dr hab. inż. Iwona Komorska
iwona.komorska@uthrad.pl