Usługi badawcze

Druk 3D

OFERTA BADAWCZA

Projektowanie podzespołów z wykorzystaniem oprogramowania CAD.

Wytwarzanie części maszyn za pomocą druku 3D.

W pracowni drukowania 3D prowadzone są badania naukowe, zajęcia dydaktyczne oraz prace dla przemysłu lokalnego.

PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH PRAC

Badanie wytrzymałości na ściskanie materiałów stosowanych w druku 3D wykonanych metodą FDM.

Badanie wytrzymałości na ściskanie materiałów stosowanych w druku 3D wykonanych metodą SL.

Wydrukowane oświetlenie nawigacyjne jachtu.

Pojazd gąsienicowy.

Uchwyt wrzeciona obrabiarki CNC.

Element turbiny wykonany za pomocą inżynierii odwrotnej.

WYPOSAŻENIE

Oprogramowanie do projektowania, analizy i symulacji wydruku.

Stanowisko do drukowania 3D metodą FDM.

Stanowiska do drukowania 3D metodą SL.

Stanowisko do frezowania 3D.

Stanowiska komputerowe do projektowania 3D i opracowywania parametrów procesów trójwymiarowych.

Kontakt:
dr inż. Jarosław Kotliński
jaroslaw.kotlinski@uthrad.pl