Usługi badawcze

Efektywność energetyczna, diagnostyki i odnawialnych źródeł energii

Katedra Napędu Elektrycznego i Elektroniki Przemysłowej

Osiowanie wałów

W katedrze posiadamy sprzęt Rotalign Ultra służący do osiowania układów wielowałowych oraz diagnostyki wibracyjnej maszyn.

Rys. 1 Urządzenie do osiowania wałów

Urządzenie pozwala na świadczenie usług diagnostyki maszyn w kierunku:

 1. Badania stanu wyosiowania zespołów maszyn dwu i trzywałowych.
 2. Badania poprawności mocowania maszyn.
 3. Analiza drgań w maszynach.

Termowizja

Badanie termowizyjne są dziś na co dzień wykorzystywane w przemyśle, między innymi w zakresie diagnostyki instalacji elektrycznych, stanu modułów fotowoltaicznych, stanu połączeń w instalacjach elektrycznych itp. Posiadamy kamery termowizyjne umożliwiające utworzenie obrazu termograficznego urządzenia zarówno z ziemi jak i z powietrza. Oferta katedry w zakresie diagnostyki termograficznej obejmuje:

 1. Ocenę stanu technicznego instalacji elektrycznych nn.
 2. Ocenę stanu generatorów fotowoltaicznych oraz obwodów DC w instalacjach fotowoltaicznych.
 3. Ocenę stanu generatorów fotowoltaicznych na farmach fotowoltaicznych.
 4. Diagnostykę połączeń DC oraz AC z wykorzystaniem technik termograficznych.

Badani okresowe instalacji elektrycznych w tym fotowoltaicznych

Bogate doświadczenie zespołu KNEiEP oraz sprzęt umożliwia weryfikację parametrów elektrycznych w instalacjach niskiego napięcia oraz w instalacjach elektrycznych pod kątem bezpieczeństwa użytkowania oraz efektywności energetycznej pracujących urządzeń. W ramach instalacji elektrycznych możliwe jest świadczenie usług w zakresie:

 1. Analiza stanu instalacji elektrycznych w tym pomiary rezystancji izolacji.
 2. Pomiary impedancji pętli zwarcia.
 3. Pomiary skuteczności działania wyłączników różnicowo-prądowych.
 4. Pomiary rezystancji uziemień ochronnych.
 5. Pomiary rezystancji uziemień odgromowych.
 6. Pomiary natężenia oświetlenia.

W ramach instalacji fotowoltaicznych jesteśmy w stanie wykonać:

 1. Pomiary rezystancji izolacji w obwodach DC oraz AC instalacji fotowoltaicznych.
 2. Pomiary efektywności energetycznej generatorów PV.
 3. Pomiary sprawności działania falowników fotowoltaicznych.
 4. Identyfikację uszkodzeń w instalacjach fotowoltaicznych.
Rys. 6. Wielofunkcyjny miernik instalacji fotowoltaicznych oraz analizator jakości energii

Dodatkowo wykonujemy usługi doradcze w zakresie projektowania instalacji fotowoltaicznych, konserwacji oraz eksploatacji systemów PV. W ramach prac badawczych wykonujemy analizy dotyczące skuteczności przetwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu wybranych technologii stosowanych w fotowoltaice.

Kontakt:
dr inż. Andrzej Szafraniec
a.szafraniec@uthrad.pl