Usługi badawcze

Energetyka i urządzenia grzewcze

OFERTA BADAWCZA

Dostosowywanie konstrukcji urządzeń grzewczych małej i średniej mocy do wymogów normy Ekoprojekt.

Modelowanie numeryczne (CFD) zagadnień cieplno-przepływowych.

Optymalizacja procesów spalania w instalacjach grzewczych małej i średniej mocy.

Projektowania układów wymiany ciepła w procesach technologicznych.

WYPOSAŻENIE

Komputerowe stacje robocze wyposażone w oprogramowanie do symulacji numerycznych CFD (w tym. Ansys Fluent), oprogramowanie do tworzenia dokumentacji technicznej CAD. Stanowisko wyposażone w analizator spalin, termopary, kamerę termowizyjną, pirometr.

PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH PRAC

Badania kaloryczne i emisyjne biomasy odpadowej jako paliwa dla kotłów energetycznych średniej i dużej mocy (w tym modelowanie współspalania węgla i syngazu ze zgazowania biomasy w kotłach energetycznych typu OP).

Modelowanie numeryczne i projektowanie wkładów kominkowych, kotłów małej mocy opalanych paliwami stałymi, palników gazowych, filtrów piankowych dla zastosowań w urządzeniach grzewczych.

Modelowanie numeryczne sprzęgła wiskotycznego z cieczą elektroreologiczną.

Modelowanie numeryczne palnika gazowego oraz stosu ogniw paliwowych SOFC.

Modelowanie i projektowanie mikroturbiny wodnej dla minigeneratora energii elektrycznej.

Kontakt:
dr inż. Przemysław Motyl
p.motyl@uthrad.pl