Usługi badawcze

Fizyka

OFERTA BADAWCZA

Badania jakości strukturalnej stali nisko- i wysokostopowych na poziomie atomowym.

Detekcja tlenków żelaza na powierzchniach elementów stalowych i cienkich warstw.

Badanie produktów korozji i tarcia elementów stalowych.

Monitoring technogenicznych próbek środowiskowych w oparciu o analizę mineralogii związków żelaza.

Pomiary naprężeń w prętach stalowych metodą analizy zmian przenikalności magnetycznej.

Detekcja związków żelaza w nanomateriałach (nanocząstkach, nanodrutach, nanorurkach) metodą spektroskopii mössbauerowskiej.

Symulacje i pomiary rozkładu pół magnetycznych w urządzeniach zawierających obwody z magnesami trwałymi.

OFERTA USŁUG

Projektowanie i eksploatacja urządzeń kriogenicznych i próżniowych, w tym:

  • naprawy i uszczelnienia urządzeń kriogenicznych,
  • sprawdzanie jakości próżni zbiorników do przechowywania ciekłych gazów,
  • projektowanie i naprawa rurociągów do przesyłania ciekłych gazów.

PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH PRAC

Weryfikacja jakości stali stosowanej w wytwarzaniu wałów elektrowni wiatrowych i wałów korbowych dieslowskich silników okrętowych.

Badanie struktury produktów tarcia i powierzchni elementów stalowych układów trybologicznych.

Detekcja minerałów żelaza w próbkach pyłów drogowych i przemysłowych popiołach lotnych z elektrowni i ciepłowni oraz gleb z obszarów przemysłowych.

Zaprojektowanie i wykonanie układu pieców próżniowych oraz kriostatu azotowego do spektrometru mössbuerowskiego, umożliwiających pomiary w zakresie temperatury: 100 K – 1100 K.

WYPOSAŻENIE

Transmisyjny spektrometr mössbauerowski (TMS) ze źródłem 57Fe.

Spektrometr mössbauerowski elektronów konwersji (CEMS).

Sprzęt komputerowy i oprogramowanie, niezbędne do przeprowadzenia analizy numerycznej wyników badań oraz symulacji.

Stanowisko pompowe (pompy rotacyjne + pompy dyfuzyjne).

Układy pomiaru i regulacji temperatury.

Kontakt:
dr hab. Katarzyna Brzózka
k.brzozka@uthrad.pl