Usługi badawcze

Hydrauliczne układy napędowe, reologia cieczy roboczych

OFERTA BADAWCZA

Projektowanie podzespołów układów napędowych maszyn z wykorzystaniem oprogramowania CAD.

Modelowanie dynamiki ruchu i numeryczna optymalizacja układów napędowych zawierających w swej strukturze podzespoły hydrauliczne.

Modelowanie i badanie cieczy roboczych o sterowanych właściwościach reologicznych (badania reologiczne).

Badania stanowiskowe podzespołów hydraulicznych (badania charakterystyk, badania trwałościowe).

PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH PRAC

Innovative Application of Smart Fluid in Industrial Robot Gripper (Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach; National Tsing Hua University; Industrial Technology Research Institute).

Research into Novel Mechatronic Power Transmission Systems (Loughborough University).

Development and evaluation of process chains for design and manufacture of functional prototypes for vehicle transmission systems using layer manufacturing technologies (Stellenbosch University).

WYPOSAŻENIE

Oprogramowanie do projektowania i analiz numerycznych.

Stanowisko badawcze do badań podzespołów hydraulicznych z cieczami o sterowanych właściwościach reologicznych.

Stanowisko do badań podzespołów hydrokinetycznych.

Wiskozymetr cyfrowy Brookfield DV2T.

Stanowiska badawcze własnej konstrukcji do badania cieczy o sterowanych właściwościach reologicznych.

Kontakt:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kęsy
z.kesy@uthrad.pl