Usługi badawcze

Inżynieria ruchu

Katedra Eksploatacji i Organizacji Transportu

OFERTA BADAWCZA

Pomiary i analiza natężenia ruchu drogowego.

PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH PRAC

Kompleksowa analiza ruchu pojazdów – parametry, tabele, wykresy.

WYPOSAŻENIE

Licznik pomiaru ruchu – ViaCount. Urządzenie posiada własne zasilanie oraz wbudowaną pamięć z zegarem czasu rzeczywistego. Pozwala zarejestrować ponad 360 tys. pojazdów oraz prędkość do 255km/h. ViaCount nie archiwizuje numerów rejestracyjnych pojazdów oraz nie wykonuje zdjęć. Zebrana baza danych pozwala na przygotowanie zestawień, niezbędnych do oceny badanego odcinka drogi.

Kontakt:
dr hab. inż. Andrzej Krzyszkowski, prof. UTH Rad.
a.krzyszkowski@uthrad.pl

dr hab. inż. Tomasz Perzyński, prof. UTH Rad.
t.perzynski@uthrad.pl