Usługi badawcze

Lakiernicze powłoki ochronne

OFERTA BADAWCZA

Aplikacja lakierniczych powłok ochronnych w komorze lakierniczej z płaszczem wodnym.

Suszenie i aklimatyzacja polimerowych powłok ochronnych.

Badania (normowe) własności powłok ochronnych: grubości, twardości metodą ołówkową oraz Buchholza, udarności, ścieralności, odporności na zginanie i zarysowanie, chropowatości, wytrzymałości połączenia adhezyjnego powłoki lakierniczej z metalowym podłożem, adhezji metodą siatki nacięć, odporności erozyjnej powłok w zależności od energii uderzających w powłokę cząstek twardych materiałów, destrukcji starzonych powłok lakierniczych na podstawie badań mikroskopowych.

Badanie wpływu mediów agresywnych na jakość powierzchni oraz właściwości fizykochemiczne powłok polimerowych.

Badanie wpływu promieniowania ultrafioletowego na stan powierzchni powłok polimerowych i ich właściwości fizykochemiczne.

Badanie wpływu modyfikacji składu powłok polimerowych mikro- i/lub nanonapełniaczami na ich właściwości fizykochemiczne.

PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH PRAC

Opracowanie receptury i wykonanie antykorozyjnej powłoki polimerowej o zwiększonej odporności na ścieranie.

Badania trwałości i niezawodności powłoki organicznej.

Opracowanie metody oceny i prognozowania trwałości eksploatacyjnej powłoki organicznej.

Prognozowanie trwałości powłok ochronnych środków transportu kolejowego.

Opracowanie wielokryterialnej metody prognozowania intensywności zużywania erozyjnego powłok polimerowych.

Metoda oceny trwałości polimerowych powłok ochronnych.

Wielokryterialna metoda oceny trwałości eksploatacyjnej renowacyjnych powłok lakierniczych nadwozi samochodów.

Ocena wpływu czynników eksploatacyjnych na zmiany w strukturze powłok lakierniczych.

Badania i ocena kinetyki procesów starzeniowych powłok akrylowych pod wpływem czynników środowiskowych.

WYPOSAŻENIE

Aparat PosiTest AT Digital do oceny adhezji powłok polimerowych do metalowego podłoża.

Zestaw przyrządów do badania odporności powłoki polimerowej na zginanie, z zastosowaniem sworznia cylindrycznego.

Aparat Arlta do badania odporności powłoki polimerowej na zginanie, z zastosowaniem stożka ściętego.

Połyskościomierz Elcometer 402.

Mikroskop optyczny Studar Lab Met.

Mikroskop metalograficzny Optec 2601.

Komora do naświetlania powłok polimerowych promieniowaniem ultrafioletowym.

Hommel Tester T 500 – urządzenie do wieloparametrowej oceny struktury geometrycznej powierzchni.

Tiratest 2160 – mikrozrywarka do badań właściwości wytrzymałościowych materiałów.

Derywatograf Q1500 – aparatura do badań właściwości termicznych materiałów.

Maszyny tarciowe typu: Amsler, Skoda Savin, T-05, T-07.

Kabina lakiernicza z płaszczem wodnym.

Pistolety lakiernicze do pneumatycznego nakładania powłok polimerowych.

Przyrząd do pomiaru grubości powłok polimerowych Mega-Check FE.

Przyrządy grzebieniowe do pomiaru grubości mokrej warstwy.

Urządzenie do badań twardości powłok polimerowych (wg. Buchholtza).

Aparat Du Ponta do badania odporności powłok polimerowych na uderzanie.

Przyrząd do badania odporności powłok polimerowych na zarysowanie: Clemena i Elcometer 3000.

Kontakt:
prof. dr hab. inż. Danuta Kotnarowska
d.kotnarowska@uthrad.pl