Usługi badawcze

Mechanika, konstrukcja, wytrzymałość

PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH PRAC

Pomiary drgań, naprężeń własnych oraz symulacje MES podczas obróbki mechanicznej (wiercenie, toczenie, szlifowanie) wielkogabarytowych wałów korbowych.

Pomiary drgań, symulacje MES oraz analiza wyników podczas wiercenia długich otworów.

Modelowanie zmęczeniowe: semaforów, części maszyn oraz przekładni.

Obliczenia, w tym symulacje zmęczeniowe, projekt, budowa oraz testy przekładni cykloidalnej (dla Airbus Helicopters).

OFERTA BADAWCZA

Modelowanie numeryczne (MES, MBD) obiektów technicznych.

Optymalizacja konstrukcji.

Projektowanie maszyn, części maszyn, linii produkcyjnych.

Projektowanie złożonych mechanizmów, składających się z wielu różnych komponentów o złożonej kinematyce.

Doświadczenie w konstruowaniu serwomechanizmów o dużym przełożeniu.

Testy na maszynach wytrzymałościowych: ściskanie, rozciąganie. Prowadzenie również testów wymagających zaprojektowania i wykonania dodatkowych uchwytów

WYPOSAŻENIE

Oprogramowanie do symulacji numerycznych MES, MBD (w tym. Ansys), oprogramowanie do tworzenia dokumentacji technicznej CAD. 

Maszyny wytrzymałościowe. Stanowisko do badania przekładni. Zestaw do akwizycji danych m.in. drgania, naprężenia własne, temperatura.

Kontakt:
dr inż. Marcin Wikło,
m.wiklo@uthrad.pl