Usługi badawcze

Podstawy pneumatyki i elektropneumatyki

Katedra Automatyzacji Procesów i Logistyki

OFERTA SZKOLENIOWA

Oferta szkoleniowa skierowana jest dla operatorów urządzeń pneumatycznych i elektropneumatycznych w zakładach przemysłowych, pracowników utrzymania ruchu, inżynierów produkcji, projektantów oraz instruktorów zawodu.

Proponowane praktyczne szkolenie z wykorzystaniem stołów montażowych (stanowisk) firmy FESTO oraz projektowanie i symulacja pracy układów w programie FluidSim-P

WYPOSAŻENIE

Stoły montażowe firmy FESTO umożliwiające ćwiczenia praktyczne, samodzielny montaż i sprawdzanie działania układów pneumatycznych i elektropneumatycznych.

Wyposażenie szczegółowe:

 • sprężarka, zespół przygotowania sprężonego powietrza
 • elementy wykonawcze – siłowniki jednostronnego i dwustronnego działania
 • elementy sterujące przepływem sprężonego powietrza – zawory 3/2 NO i NZ z przyciskiem i z przełącznikiem, zawory 3/2 wyzwalane jednostronnie pneumatycznie, zawory 3/2 drogowe ( z rolką uchylną), zawory 5/2 monostabilne i bistabilne (impulsowe), zawory zwrotne, dławiąco-zwrotne, dławiące oraz szybkiego spustu
 • elementy logiczne pneumatyczne – zawory sumy i iloczynu
 • liczniki pneumatyczne, zawory progowe
 • zestaw przekaźników i elektrycznych elementów czasowych, zespół przełączników i gniazd elektrycznych, zawory sterowane elektropneumatycznie 3/2, 5/2 bistabilne, 5/2 monostabilne, zawory z rolką, czujniki różnego typu stosowane w elektropneumatyce (indukcyjne, pojemnościowe) oraz zasilacz

PRZYKŁADY KURSÓW

Układy sterowania pneumatycznego i elektropneumatycznego:

 • układy sterowania siłownikami jednostronnego i dwustronnego działania
 • układy umożliwiające zmianę parametrów ruchu tłoka siłownika
 • realizacji funkcji logicznych z wykorzystaniem elementów pneumatycznych
 • praca półautomatyczna i automatyczna w sterowaniu siłownikami
 • czujniki (sensory) w elektropneumatyce
 • sekwencyjne układy z licznikami zdarzeń i cyklogramami pracy
 • przekaźniki czasowe w zastosowaniach sterowania złożonego

TREŚCI SZKOLENIA

 • symbole używane w schematach pneumatycznych i elektropneumatycznych wg PN-ISO 1219-1
 • właściwości sprężonego powietrza, jego produkcja, przygotowanie i dystrybucja
 • budowa i działanie pneumatycznych elementów pneumatyki
 • budowa i działanie pneumatycznych elementów elektropneumatyki
 • projektowanie układów sterowania siłownikami jednostronnego i dwustronnego działania
 • struktura i funkcje elektrycznych elementów elektropneumatyki i zaworów sterujących
 • zasady tworzenia schematów, biblioteka symboli i schematów, biblioteka użytkownika w programie FluidSim-P
 • ćwiczenia praktyczne – samodzielny montaż, sprawdzanie działania układu

Kontakt:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik
z.lukasik@uthrad.pl